విద్యార్థులు మీరే..

విద్యార్థుల రక్తము చిందని పోరే లేదు

విద్యార్థుల త్యాగము రాయని చరితే లేదు

పోటెత్తిన నెత్తుటేరు కెరటాలై ఎగిసే

మన విద్యార్థుల సాహసము చవి చూడని నేల లేదు

విద్యార్థులు మీరే.. నవసమాజ స్థాపనకై నడిచే యోధులు మీరే..

విద్యార్థులు మీరే..                                            “విద్యార్థులు మీరే..”

 

బెంగాలు ఐక్యతకై పొంగిన ఆ వెల్లువలో

అనుశీలన సమితి పెట్టి ఆలోచన రేపి

బ్రిటిషోడి బిస్తరును హస్తినకు మార్పించ

నడిబజారులలో కాల్చి బేజారెత్తించిన

ఎక్కుపెట్టినా తుపాకీ మన ప్రపుల్లచాకి

మదన్ లాల్ ఖుదీరాము జతిన్ ముఖర్జీ మీరే..           “విద్యార్థులు మీరే..”

 

శత్రువు బలహీనతపై చావు దెబ్బ తియ్యాలని

ప్రపంచయుద్ధంలోనే ప్రభుత్వాన్ని కూల్చాలని

పుస్తకాలు వదిలిపెట్టి పిస్తోళ్లు చేతబట్టి

సముద్రాల సరిహద్దులు నావలలో అధిగమించి

శరభ శరభని దూకిన కర్తార్ సింగ్ శరభలు

గడగడలాడించిన గదర్ వీరులు మీరే                      “విద్యార్థులు మీరే..”

 

జలియన్ వాలా బాగు గుండెను తొలిచేయగా

చిందిన నెత్తుటి జడలో శపథం చేపూనగా

హిందూస్తాన్ సోషలిస్ట్ ఆర్మీ సైనికులై

భరతమాత నడిబొడ్డున లేచిన బొబ్బులులై

పంజాలెత్తినా ఆజాద్ రాజగురు సుఖదేవు

భగత్ సింగ్ రసబిహరి వారసులు మీరే                    “విద్యార్థులు మీరే..”

 

మన్నెంలో పోరాటపు వెన్నెల కురిపించి

ఆదివాసి గూడాలను ముందుకు నడిపించి

ఆయుధాలు గుంచుకుని ఆంగ్లేయుల తరమాలని

చింతపల్లి చిట్ గాంగు దాడి చేసి దోచుకున్న

తుఫానులై చెలరేగిన అల్లూరి సూర్యసేను

ఆదర్శపు బాటలోన అడుగులు వేయాలి మీరే             “విద్యార్థులు మీరే..”

 

నైజాము రజాకర్ల గంగవెర్రులెత్తించిన

తెలంగాణా తొలిచూలు గంగవరపు శ్రీనివాసు

మిలట్రీ మూకల గెదిమిన ధీరుడు మాధవరెడ్డి

తిరుగుబాటు జండెత్తిన శూరుడు తిరుమలరెడ్డి

భూమి భుక్తి ముక్తి కొరకు సాగిన ఆ తెలంగాణా

సాయుధపోరాటంలో చేతులు కలిపింది మీరే..             “విద్యార్థులు మీరే..”

 

నక్సల్బరి పిలుపు విని నిలువెల్లా ఉడికిపోతూ

శ్రీకాకుళం చేరుకున్న చాగంటి మల్లి బాల

పడావైన బంజరులో కురిసిన ఆ తొలకరికి

తెలంగాణా చాళ్ళల్లో తిరిగి మొలిచిన బత్తుల

జార్జిరెడ్డి జంపాల అమరులైన బాట నడిచి

గోదావరిలోయ పోరు ముందున నిలిచింది మీరే..         “విద్యార్థులు మీరే..”

 

ఉద్యమాల ఉప్పెనైన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ

కదం తొక్కి భుజం కలిపె కాకతీయ ముంగిలి

సకలజనుల సమ్మెలయ్యి మానవ హారాలయ్యి

దారితప్పిన నాయకుల దారిలోకి తీసుకొచ్చి

మిలియన్ మార్చ్ అయి సాగి మెడలు వంచి కేంద్రాన్ని

తెలంగాణా సాధించిన తొలివేకువలు మీరే                          “విద్యార్థులు మీరే..”

 

హెచ్ సి యు, జే ఎన్ యు ప్రతి కాంపస్ ప్రతినబూని

రోహిత్ ని తలుచుకుంటూ కన్నయ్యల మలుచుకుంటూ

ఆత్మగౌరవం కోసం ఆజాది పిలుపునిచ్చి

మనువాదం కులవాదం పాడికట్టి పాతిపెట్టె

బుద్ధుడు కారల్ మార్క్సు అంబేద్కర్ ఆలోచన

సారాన్ని అందించిన సాహసతాత్వికులు మీరే             “విద్యార్థులు మీరే..”

 

ప్రజాపోరు సముద్రాన పెల్లుబికే పొంగుమీరే

పోరాటపు మరఫిరంగి నంటించే మందు మీరే

తరతరాల అన్యాయపు దోపిడిని ఎదిరించ

నరనరాన్న ఉత్తేజం నింపుకున్నది మీరే

సాంస్కృతిక విప్లవాన సారధులవ్వాలి మీరే

సమాజంలో ఈ పీడన సమాధి కట్టాలి మీరే..              “విద్యార్థులు మీరే..”

 

 

 

 

 

Advertisements

అమ్మబాబో మన హాస్టలన్నా

అమ్మబాబో మన హాస్టలన్నా

దీని కన్నా బందెలదొడ్డి మిన్నా..            “అమ్మబాబో”

ఓ.. కంపుగొట్టే దొడ్లురన్న కూలుతున్న షెడ్లురన్న

పై కప్పు చిల్లులన్న నేలంతా గుంటలన్న

సొట్టబడ్డ పెట్టెలన్న సినిగిన దుప్పట్లురన్న

దుప్పట్లో నల్లులన్న గుమ్మంలో పందులన్న      “అమ్మబాబో”

ఓ.. వర్షకాలమొస్తెరన్న హాస్టలొక చెరువురన్న

గుయ్యిగుయ్యి దోమలన్న బుయ్యిబుయ్యి ఈగలన్న

కుక్కల చెలగాటమన్న పిల్లల కిరకాటమన్న

కప్పల బెకబెకలురన్న పాముల బుసబుసలురన్న “అమ్మబాబో”

ముక్కీన అన్నమన్న రాల్లున్న పప్పురన్న

పుచ్చీన కూరలన్న పులుపు లేని చారురన్న

మంచినూనె సున్నరన్న మంచినీల్లు కరువురన్న

నీసుకూర లేనెలేదు రోస్టు అంటె ఎరికె లేదు       “అమ్మబాబో”

ఇది ఏమి తిండాని ఎదురుతిరిగి మేమంతా

వంటవాడి నడగబోతె వార్డెన్ను అడగమానె

వార్డెన్ను అడగబోతె గవర్నమెంటు గట్లనండు

గవర్నమెంటు నడగబోతె గన్నులెక్కు పెడుతుండ్రు.. “అమ్మబాబో”

ఎన్నాల్లు గడ్చినాను సబ్బులేమె రాకపోయె

వంటిపైన మురికి పోక వల్లంతా దురదబుట్టె

గోకిగోకి అందరికి గజ్జేమొ పుట్టబట్టె

గజ్జి తగ్గనీకి మేము ఆసుపత్రి కెల్లితేను

గజ్జి తగ్గుడేమొ కాని తామర కూడ అంటబట్టె “అమ్మబాబో”

వచ్చె ఇంత సొమ్ములోనె వార్డెను వాటా కొంత

సబ్బూల డబ్బులన్ని సుబ్బరంగ మెక్కినాడు

నూనె డబ్బలమ్ముకుని నిగనిగ లాడుతుండు

నోటు బుక్సునమ్ముకుని సూటును గుట్టించుకుండు

బియ్యం బస్తలమ్ముకొని బంగ్ల గట్టించుకుండు

గవర్నమెంటు గ్రాంట్లు మెక్కి గొడ్డులాగ బలిసినాడు “అమ్మబాబో”

బి.సి ఎస్.సి ఎస్.టి వోల్లు గవర్నమెంటు కిష్టమాని

రుజువు చేసెటందుకె రిజర్వేషను పెట్టామని

ఎంగిలి మెతుకులాను ఇసురుతుంది గవర్నమెంటు

పేదప్రజల బాగు అంటు ఫోజులెన్నొ కొడుతుంది

వెల్ ఫేర్ హాస్టలెట్టి కిల్ ఫేర్ చేస్తుంది..           “అమ్మబాబో”  16/5/1983

కొమ్మల్లో కూచున్న కోయిలా

కొమ్మల్లో కూచున్న కోయిలా

నువ్వు కూ అంటూ కూయవేమే కోయిలా

మన పల్లెకు పండగొస్తే కోయిలా

నువ్వు పాడుకుంటు అడవేమే కోయిలా..

గున్నమావి కొమ్మ మీద కోయిలా

నీ కన్ను పడ్డదేమిటమ్మా కోయిలా

ఆ లేత చిగురు తింటెగాని కోయిలా

నీ కూతకింత పదును రాదా కోయిలా

చిగురు తింటె తిన్నవమ్మ కొయిలా

ఈ మాటకైనా బదులు చెప్పు కోయిలా

చిగురులోన వగరు ఏంది కోయిలా

మన తోటమాలి చెమట కాదా కోయిలా

మళ్ళు కట్టి దళ్ళు కట్టి కోయిలా

మావిళ్ళ తోట పెంచి కోయిలా

పండుకైన నోచుకోని కోయిలా

పండు ముసలి వాడు తల్లీ కోయిలా

నారు పోసి నీరు పోసి కోయిలా

మరి ఊరు పేరు లేని వాడే కోయిలా

ఆ తోటమాలి తాత మీద కోయిలా

ఓ పాట కట్టి పాడవమ్మా కోయిలా..

ఉత్తరాన తోటలోన కోయిలా

నా రత్తనాల పక్షివమ్మా కోయిలా

ఈ కొత్తపాట పాడుకుంటూ కోయిలా

నువ్వు మొత్తమొత్త తిరిగిరావే కోయిలా..

గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. – శక్తి

దేవుడే లేడన్న దేవుడు ఎవరే
మనిషే దేవుడన్న మహనీయుడెవరే
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..
 
దుఃఖించే లోకాన ఓదార్పు తానే
కోరికను గెలిచే తపస్సు తానే..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

కారణం లేకుండా జరగదు ఏదీ..
అది తెలుసుకుంటే జ్ఞానమే నీదీ..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

నిన్న నేడు రేపు ప్రతి క్షణము మార్పు
తుది మొదలు లేనిది కాలమన్నాడే..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..


సోమరి తనము చావుకు వరము
శ్రమ జేసే మనిషికి చావు లేదన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

బహుజనుల హితము బహుజనుల సుఖము
కులమన్నదే లేని మతము మనదన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

అష్టాంగమార్గాన దీక్షనే ఇచ్చి..
స్త్రీ పురుషులంతా సమానమన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

అంతము లేనిది జ్ఞానమే అన్నా..
సొంతాస్తి మనజాతి అంతానికన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

సంఘమే గమ్యం ధర్మమే మార్గం
నీకు నువ్వే తప్ప గురువు లేడన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

ఈ జన్మ తప్ప మరు జన్మ లేదు
అంతరాత్మ తప్ప ఆత్మ లేదన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

జ్ఞానాన్ని పంచి చెడునంత కడిగి
ప్రేమతో ప్రపంచమే గెలవమన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

దేవుడే చెప్పినా.. నేను చెప్పినా..
రుజువు కాని మాట నిజము కాదండే..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..
(గౌతముడు బుద్ధుడిగా పరిణామం చెంది 2600 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంలో)

buddh