గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. – శక్తి

దేవుడే లేడన్న దేవుడు ఎవరే
మనిషే దేవుడన్న మహనీయుడెవరే
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..
 
దుఃఖించే లోకాన ఓదార్పు తానే
కోరికను గెలిచే తపస్సు తానే..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

కారణం లేకుండా జరగదు ఏదీ..
అది తెలుసుకుంటే జ్ఞానమే నీదీ..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

నిన్న నేడు రేపు ప్రతి క్షణము మార్పు
తుది మొదలు లేనిది కాలమన్నాడే..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..


సోమరి తనము చావుకు వరము
శ్రమ జేసే మనిషికి చావు లేదన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

బహుజనుల హితము బహుజనుల సుఖము
కులమన్నదే లేని మతము మనదన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

అష్టాంగమార్గాన దీక్షనే ఇచ్చి..
స్త్రీ పురుషులంతా సమానమన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

అంతము లేనిది జ్ఞానమే అన్నా..
సొంతాస్తి మనజాతి అంతానికన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

సంఘమే గమ్యం ధర్మమే మార్గం
నీకు నువ్వే తప్ప గురువు లేడన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

ఈ జన్మ తప్ప మరు జన్మ లేదు
అంతరాత్మ తప్ప ఆత్మ లేదన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

జ్ఞానాన్ని పంచి చెడునంత కడిగి
ప్రేమతో ప్రపంచమే గెలవమన్నా..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..

దేవుడే చెప్పినా.. నేను చెప్పినా..
రుజువు కాని మాట నిజము కాదండే..
గుండె వెలుగూ గౌతముడే.. బుద్ధి సిద్ధి బుద్ధుడేలే..
(గౌతముడు బుద్ధుడిగా పరిణామం చెంది 2600 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంలో)

buddh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s